BTS ตากสิน

17.00 น. ม็อบราษฎร แต่งดำรวมตัวทุกแยก รอบวงเวียนใหญ่ BTS ตากสิน

17.00 น. ม็อบราษฎร มาตามนัดที่ทาง เพจ เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ได้ ยืนยันที่จะจัดการชุมนุมต่อไปในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ต่อให้รัฐบาลจ