bucket

สุดเจ๋ง! ปาร์ตี้นิวนอร์มอล กับ บักเก็ตดีไซน์ใหม่

เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มคลี้คลาย ร่างกายต้องการ ปาร์ตี้ แต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องระวังตัวเองอยู่เสมอและควรหาแนวการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับภาชนะใส่เครื่องดื่มด้วย