Burger King

Burger King ดราม่า ออกโฆษณาเหยียดคนเอเชีย

กลายเป็นดราม่าดังทั่วโลกอีกแล้วกับโฆษณาของ Burger King ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่ทำให้เหล่าคนเอเชียถึงกับรู้สึกว่ากำลังโดนเหยียดเชื้อชาติอยู่ โดยเรื่องรา […]