C-O-V-I-D

พิธา สะกิดรัฐบาลใช้ C-O-V-I-D แก้โควิด-19 ชี้โลกไม่เหมือนเดิม

พิธา โพสต์เฟซบุ๊กแนะรัฐบาล ใช้หลัก 5 ข้อ C-O-V-I-D แก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรค โควิด-19 ชี้ผลพวงเศรษฐกิจอยู่กับไทยอีก 1 ปี