cancer

หุ่นยนต์เป็ดน้อย Aflac ช่วยเหลือเด็กป่วยโรคมะเร็ง

หุ่นยนต์เป็ดน้อย Aflac ช่วยเหลือเด็กป่วยโรคมะเร็ง สิ่งประดิษฐ์ในวงการไอที รองรับการช่วยเหลือเด็กน้อยที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง ออกแบบเป็นรูปตุ๊กตาเป็ดน […]