CAWOW

ย้อนดูข้อความสุดท้ายก่อนปิดตำนาน 2 ฟิตเนสชื่อดัง

หลังจากทรูฟิตเนสปิดตัวสาขาสุดท้ายไปเมื่อวานนี้ (8 มิถุนายน 2560) ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีสัญญานเตือนมาเป็นระลอก ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานออกมาร้องเรียนผ […]