Celeb Five

‘2018 MGA’ เล่นใหญ่ คว้า ‘Charlie Puth’ ร่วมงานประกาศรางวัล

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับครั้งแรกของงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีกับงาน “2018 MBC PLUS X GENIE MUSIC AWARDS” ประจำปี 2561 หรือ 2018 MGA ที่จัดขึ้น […]