CEO เนชั่น

“บุญยอด” จับผิด! “อดิศักดิ์” จะกลับมานั่ง CEO เนชั่น หลังวิจารณ์รัฐบาล

“บุญยอด” สุขถิ่นไทย อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสื่อมวลชน บอกว่า “อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ” จะกลับมาบริหารงานข่าวเนชั่นอีกครั้ง