Cheshir Ha

เรื่องเต้นต้องให้คนนี้ ! ลิซ่า BLACKPINK โชว์เสต็ปเทพ สาดความเท่ทะลุจอ !

ถ้าพูดถึงเรื่องสกิลเต้นเท้าไฟแล้ว ไม่ว่าใครก็คงจะต้องนึกถึง ลิซ่า BLACKPINK เพราะเธอคนนี้มาพร้อมกับสกิลเต้นที่เหนือชั้นกว่าใครๆ