Chicago Typewriter

พัคจีฮุน นักแสดงชาวเกาหลีจากซีรี่ส์ Chicago Typewriter เสียชีวิตแล้ว ในวัย 32 ปี

นักแสดงชาวเกาหลี พัคจีฮุน จากซีรี่ส์เรื่อง Chicago Typewriter เสียชีวิตจาก โรคมะเร็งกระเพราะอาหาร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา