Chicken Scream

แอพฯเกม Chicken Scream อยากรอดต้องตะโกน!!!

แอพพลิเคชั่นในหมวดความบันเทิงที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เบื่อๆชวนมาเปล่งเสียงเพื่อพาเจ้าไก่ในแอพฯ Chicken Scream ตะลุยผ่านสิ่งกีดขวางแล้วมาดูกันว่าคุณจะทำ […]