Chorome

Google ประกาศระงับให้บริการ Gmail บน Chorome รุ่นเก่า เหตุมีความเสี่ยงสูง

Google ประกาศระงับให้บริการ Gmail บน Chorome รุ่นเก่า เหตุมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบดังต่อไปนี้ว่า Gmail กำลังจะยุติการใช้งานบน Chorome เวอ […]