Chrome

Firefox Quantum โฉมใหม่กินแรมน้อยกว่า Chrome 30%

Firefox Quantum โฉมใหม่กินแรมน้อยกว่า Chrome 30% เหมือนจะคะแนนนิยมลดน้อยเรื่อยๆ สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ที่ผู้คนสมัยนี้หันไปใช้ Chrome กันมาก แต […]