CND

ป.ป.ส. เผยเหตุผล! กัญชา ยังเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ป.ป.ส. เผย CND มีมติรับ 1 ใน 6 ข้อเสนอปรับเปลี่ยนขอบเขตควบคุม กัญชา ย้ำกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย