Cold Pressed

ประโยชน์ของ Charna น้ำผลไม้สกัดเย็น บำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอก

น้ำผลไม้สกัดเย็น (Cold Pressed Juice) คืออะไร : เป็นน้ำผลไม้ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตแบบสกัดเย็น ด้วยเครื่องน้ำผลไม้สกัดเย็นแบบแรงอัด