Constance Wu

ความหมายชุดสีเหลืองของ Constance Wu ในงานออสการ์

Constance Wu คือนางเอกจากภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich Asians ผู้ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกในรอบกว่า 50 ปี ที่ได้รับการเสนอชื่อเข […]