contrast

เข้มอ่อน contrast สีบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

สีบ้านเพื่อผู้สูงอายุ บ้านไหนมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้าน เรื่องผู้สูงวัยเดินสะดุด ตกบันได ชนสิ่งของหรือหกล้ม เป็นปัญหาสามัญประจำบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็ […]