Cortisol

จริงหรือไม่ การเลื่อนตั้งปลุก ทำให้เสียสุขภาพ?

ในทุกเช้าคงไม่มีใครไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งปลุก บางคนอาจจะขอนอนต่ออีกหน่อยเลยใช้ตัวช่วย นั่นก็คือ การเลื่อนตั้งปลุก นั่นเอง ขอโอ้เอ้อีกสักหน่อยแล้วค่อ […]