COUNTDOWN 2019

ประมวลภาพ ไอคอนสยาม พลุอลังการ ต้อนรับปี 2019(มีคลิป)

ไอคอนสยาม จัดกิจกรรม COUNTDOWN 2019 ยิ่งใหญ่ จุดพลุบนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทางยาวกว่า 1,400 เมตร สุดอลังการ 1 ม.ค. 2562 ที่ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง […]