COVID-19 ไทย

น่าสะพรึง! นักวิทย์วิเคราะห์ ไวรัสโคโรนา อาจทำให้คนเสียชีวิตแตะ 100 ล้านราย

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ที่แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลก จนส่งผลให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก จากความน่าวิตกดังกล่าว นักระบาดวิทยา

เช็กเลย! อาการ COVID-19 หรือ โควิด-19 และกลุ่มเสี่ยง

อาการ COVID-19 หรือ โควิด-19 สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองมี 5 อาการหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 1.มีไข้2.เจ็บคอ3.ไอแห้ง ๆ4.น้ำมูกไหล5.หายใจเหนื่อยหอบ

คู่มือป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ไทย โดยจุฬาฯ

COVID-19 ไทย คู่มือป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และ การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างคนสู่คน โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย