COVID – 19

อัปเดต! โควิดสมุทรสาคร ค้นหาเชิงรุกพบป่วยกว่า 700 ราย

เพจ COVID – 19 สมุทรสาคร อัปเดตสถานการณ์ โควิดสมุทรสาคร เมื่อช่วงคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.

โควิดสมุทรสาคร ยังน่าห่วง! ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ ทะลุเกินครึ่งพัน

โควิดสมุทรสาคร — สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร