Covidtracker

เปิดเว็บไซต์ Covidtracker แจ้งพิกัดผู้ติดเชื้อ โควิด19 ในไทย

โควิด19 13 มีค. 63 บริษัท 5Lab เปิดตัวเว็บไซต์ Covidtracker https://covidtracker.5lab.co ผ่านทาง Facebook พร้อมชี้แจงว่า เป็นเว็บไซต์