CRAFTS

ร่วมผลักดันหัตถศิลป์ไทย ก้าวไกลในระดับโลก | SACICT Craft Story ตอนที่ 13

ร่วมผลักดันหัตถศิลป์ไทย ก้าวไกลในระดับโลก   อีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ SACICT คือการผลักดันให้สินค้าหัตถศิลป์ไทยก้าวไกลไปในระดับโลก มุ่งสู่ก […]

รู้จักกับ SACICT Shop ตัวช่วยสร้างความนิยมและการเข้าถึง| SACICT Craft Story ตอนที่ 12

รู้จักกับ SACICT Shop ตัวช่วยสร้างความนิยมและการเข้าถึง SACICT ได้จัดตั้ง SACICT Shop เพื่อช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถศิลป์ไทย โดยตั้งอยู่ท […]

SACICT สร้างสังคมหัตถศิลป์ เปิดเวทีแสดงผลงาน | SACICT Craft Story ตอนที่ 11

SACICT สร้างสังคมหัตถศิลป์ เปิดเวทีแสดงผลงาน เพื่อส่งเสริมผลงานหัตถกรรมหรืองาน Craft ทาง SACICT ได้มีนโยบายในการสร้างสังคมหัตถศิลป์เพื่อเชื่อมโยงผู้สน […]

ชี้ช่องทางและโอกาสให้กับงานหัตถศิลป์ | SACICT Craft Story ตอนที่ 10

สำหรับผู้ที่สนใจอยากสร้างงานสร้างอาชีพจากผลงานหัตถศิลป์ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าร่วมอบรมในโครงการที่ทาง SACICT จัดขึ้นได้ […]

เชิดชูทายาทช่างศิลปกรรม สร้างคนรุ่นใหม่ หนทางอนุรักษ์งานหัตศิลป์ไทย | SACICT Craft Story ตอนที่ 9

เชิดชูทายาทช่างศิลปกรรมที่หันมาจับงานหัตถศิลป์ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ด้วยการนำเอาไอเดียใหม่ๆ ใส่เข้าไปในผลงานหัตถกรรม ผ่านการผสมผสานกันอ […]

โอกาสทางการตลาด นำหัตถศิลป์สู่ชีวิตประจำวันของทุกคน | SACICT Craft Story ตอนที่ 8

การผลักดันให้งานหัตถศิลป์ไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนทุกคนได้นั้น มีหลายส่วนประกอบกัน ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อสร้างการ […]

เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ | SACICT Craft Story ตอนที่ 7

SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านงานหัตถกรรมในทุกแขนงจากทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน คร […]

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าหัตถกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน | SACICT Craft Story ตอนที่ 6

SACICT ให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณค่าในภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรม และได้จัดโครงการการบรรยายความรู้และให้คำปรึกษาด้านการ “จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่ […]

ความรู้หัตถศิลป์ไทยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการค้นคว้าของคนยุคใหม่ | SACICT Craft Story ตอนที่ 5

ความรู้หัตถศิลป์ไทยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการค้นคว้าของคนยุคใหม่ SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศได้ทำการรวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญางา […]

หัตถศิลป์ไทย.. ความงดงามจากภูมิปัญญาในอดีตสู่ปัจจุบันกับ SACICT Craft Story

…หัตถศิลป์ไทย.. ความงดงามจากภูมิปัญญาในอดีต จะถูกส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนในโลกปัจจุบันที่ทันสมัย ร่วมสรรค์สร้างสังคมหัตถศิลป์ไทยให้เติบโตอย่างยั่ […]

SACICT ริเริ่มโครงการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย

เพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ให้มีความร่วมสมัยตอบโจทย์คนสมัยใหม่ ทาง SACICT จึงริเริ่มโครงการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดผลิต […]

SACICT CRAFT TREND เสนอทิศทางความนิยมหัตถกรรมอนาคต วิเคราะห์จากกระแสโลก

งานคราฟของไทยเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลก จึงมีการวิเคราะห์และนำเสนอทิศทางความนิยมงานหัตถกรรมในอนาคตขึ้น ที่เรียกว่า SACICT CRAFT TREND โดยการวิเคราะห์ […]

1 2