CRAFTS BANGKOK

SACICT เปิดงาน CRAFTS BANGKOK 2018

SACICT เปิดงาน CRAFTS BANGKOK 2018 มุ่งสร้างเครือข่าย – สร้างคุณค่า – สร้างโอกาส ก้าวสำคัญสู่การพัฒนาคราฟต์ไทยในตลาดโลก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างปร […]