Tag: Creative tourism district

ททท. เปิดแคมเปญ “Creative Tourism District : ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”

19 กันยายน 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ “Creative Tourism District” พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ