CT Scan

รู้จัก “โรคสูญเสียการทรงตัว” พบได้ 1 ในล้าน

อดีตนายทหารหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรง โลกออนไลน์ได้รับรู้เรื่องราวของเขา “พันเอก วีร์ โรจนวงศ์” หรือ “เสธ.วีร์”  ผ่าน  แฟนเพจ  เสธ. วีร์ ชีวิตที่ไม่ยอมแ […]