CU-Cov19

ไทย เดินหน้าเตรียมโรงงานผลิต วัคซีนโควิด19 หลังผลทดสอบพบใช้ได้ผลดีในลิง

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนา วัคซีนโควิด19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความคืบหน้า