Daily Mail

ไวรัลข้ามคืน Daily Mail-Mirror เผยคลิปน่ารัก ชบาแก้ว

กลายเป็นไวรัลในต่างประเทศ Daily Mail และ Mirror เผยคลิป ชบาแก้ว ลูกช้างป่าหลงฝูงและถูกทิ้งกลางป่า คนเห็นแล้วชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทย