Daydreaming

Daydreaming ซิงเกิ้ลใหม่จากวงสุดเท่ My Life As Ali Thomas

My Life As Ali Thomas เป็นชื่ออ้างอิงมาจากความหมายของรากศัพท์กรีกโบราณ คำว่า Ali Thomas แปลว่า Another Twin มีความหมายที่ต้องการสื่อถึงความมีตัวตนในอี […]