Dazed Korea

ใครกันแน่?! ชาวเน็ตข้องใจ รูปนี้ คาริน่า aespa หรือ ยอรึม WJSN เหมือนจนเกือบแยกไม่ออก

กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม เมื่อรูปที่ดูเหมือนทั้ง คาริน่า aespa และ ยอรึม WJSN ทำชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นใครกันแน่