DCAT

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา หรือ DCAT ได้มีการจัดอบรม

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ

ติวเข้มการตรวจโด๊ปแก่ นักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT ได้มีการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักกีฬา

งวดเข้ามาทุกขณะ กับมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อย่างกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์