DEA

ป.ป.ส. เชิญ “DEA – ร.ร.นายร้อยตำรวจ” แลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกการใช้อาวุธ

ป.ป.ส. เชิญเจ้าหน้าที่ DEA และ ร.ร.นายร้อยตำรวจ แลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกการใช้อาวุธ โดยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)