Deloitte

สื่อจีนแฉ “4 บริษัทบัญชีชั้นนำฮ่องกง” แอบหนุนหลังกลุ่มผู้ประท้วง

โกลบอล ไทม์ส สื่อของรัฐบาลจีน เปิดโปง 4 บริษัทบัญชีชั้นนำของฮ่องกงแอบหนุนหลังกลุ่มผู้ประท้วง โกลบอล ไทม์ส สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่า บริษัทบัญชีชั้น […]