Disease X

ผวา! พบโรคปริศนา Disease X ระบาดในคองโก อาการคล้ายอีโบลา ส่อแววรุนแรงกว่าโควิด

Disease X — ศาสตราจารย์ฌอง-ฌาคส์ มูเยมเบ ตามฟูม ผู้ค้นพบโรคอีโบลา เมื่อปี 1976 ได้เปิดเผยว่ามนุษยชาติกำลังเผชิญกับโรคปริศนา