DLT Smart

กรมขนส่งทางบก เปิด 7 พ.ค.นี้ แต่ยกเว้นออกใบอนุญาติขับรถใหม่

กรมขนส่งทางบก เตรียมเปิดบริการ ใบขับขี่ 7 พ.ค.นี้ แต่ยกเว้นออกใบอนุญาติขับรถใหม่ แนะจองคิวล่วงหน้าผ่าน DLT Smart Queue เท่านั้น