Downsizing

Downsizing ย่อส่วนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ผู้กำกับ อเล็กซานเดอร์ เพนย์ ขอพาทุกคนไปพบกับโลกที่พบกับปัญหาประชากรล้นโลก ทางโลกจึงมีข้อเสนอให้มีการเชิญชวนมนุษย์เข้ากระบวนการย่อส่วน เพื่อใช้ชีวิตใน […]