Drive Thru

โรงพยาบาลรามคำแหง ใช้ระบบไดร์ฟ ทรู ตรวจเชื้อ โควิด19

โรงพยาบาลรามคำแหง ใช้ระบบไดร์ฟ ทรู ตรวจเชื้อ โควิด19 (Drive Thru Test) โดยเปิดให้ประชาชนที่ต้องการจะตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019