E-Commerce Trends 2020

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา ‘E-Commerce Trends 2020’ อัพเดทเทรนด์รับมือภาวะแข่งขัน

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์รองผู้จัดการใหญ่ และ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ