E-Passport 3

เปิดตัว พาสปอร์ต รุ่นใหม่ E-Passport 3 เวอร์ชั่น 10 ปี เตรียมพร้อม ก.ย.นี้!!

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ระบุว่าหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต เวอร์ชั่นอายุ 10 ปี เดิมจะให้บริการแก่ประชาชนในเดือนสิงหาคมนี้