e-Payment

กฟน. ชูนโยบายชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ e-Payment เพิ่มความสะดวกสบาย ยกระดับคุณภาพงานบริการที่ทันสมัย

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่า […]