earworm

เพลงติดอยู่ในหู คืออาการอะไร ?

เพลงติดอยู่ในหู เคยเป็นกันหรือเปล่า ? อยู่ดี ๆ ก็นั่งร้องเพลงเดิมซ้ำ ๆ วนเวียนอยู่แบบนั้นไม่จบไม่สิ้น แถมยังจำได้เฉพาะแค่ท่อนนั้นท่อนเดียว ไม่ว่าจะร้อ […]