ecofeminist

นักสิทธิสตรีชาว ฝรั่งเศส ใช้ปุ๋ยจากปัสสาวะห้องน้ำหญิงผลิตข้าวทำขนมปัง

ลูอีส ราเกต์ (Louise Raguet) นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและสิ่งแวดล้อม หรือ ecofeminist ชาว ฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งขบวนการ Boucle d’Or