EEC Thailand

UNEP แต่งตั้ง อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย

หลังจากที่ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ได้ทุ่มเทและอุทิศตัวให้กับธรรมชาติมานานหลายปี ผ่านโครงการ EEC Thailand ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ที่ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง