eightteen

เอธธีนไม่ผิด! อย.ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการปลอมแปลงเลข

อย.ตอบชัด ดราม่าอาหารเสริม “ดีเจต้นหอม” ไม่มีปลอมเลข อย. เคลียร์ข้อสงสัยนำเข้าจากเกาหลีจริง แต่แบ่งบรรจุในไทย ถือเป็นการผลิตในประเทศ ใช้เลขบาร์โคดผลิต […]