Ember

แก้วกาแฟอัจฉริยะ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

แก้วกาแฟอัจฉริยะ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแห่งวงการไอที กับแก้วกาแฟที่มาพร้อมเทคโนโลยีซึ่งถูกผลิตออกมาให้สามารถควบคุมอุณห […]