Energy for city life

กฟน. ยกระดับระบบไฟฟ้าเกาะรัตนโกสินทร์

กฟน. ยกระดับระบบไฟฟ้าเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะ โฆษก กฟน. กล่าวว่า กฟน. ใ […]