Esquire

เศร้า! นิตยสารเอสไควร์ ประเทศไทย ปิดฉาก 25 ปี ลาแผง เผยภาพฉบับแรก และ ฉบับสุดท้าย

1 พค. 63 นิตยสารเอสไควร์ ประเทศไทย นิตยสารผู้ชายหัวนอกที่วางแผงขายในร้านหนังสือเมืองไทยมายาวนานกว่า 25 ปี ได้ประกาศปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 เมย. 63