Eta clock

นาฬิกาอัจฉริยะ บอกได้ว่าคนในครอบครัวอยู่ที่ไหนในเวลานั้น

นาฬิกาอัจฉริยะ บอกได้ว่าคนในครอบครัวอยู่ที่ไหนในเวลานั้น มาทำความรู้จักกับนาฬิกาอัจฉริยะที่บอกได้มากกว่าเวลา เพราะสามารถบอกได้ด้วยว่าในเวลานั้นๆ ผู้คน […]