Eugene Half Marathon

คนแรกของโลก!!! นักวิ่งอาชีพที่พิการทางสมอง

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจริงอย่างมาก การไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคอะไรเลยนั้นทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ […]