EV

ส.อ.ท.คาด ครม.จะพิจารณาการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าใน 1-2 สัปดาห์นี้

นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน ส.อ.ท. คาด ครม.จะพิจารณามาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าใน 1-2 สัปดาห์นี้